Waarheid en Vrijheid
(Voorbij Hume, Voorbij het Scepticisme)


Een voorstel ter weerlegging van het probleem van de rede,
bestaande uit zowel het deductieprobleem als het inductieprobleem
en enige opmerkingen ten aanzien van samenhang
en de mogelijkheid tot de vrije wil


 

Inhoud  
   
Voorwoord. 7
   

Deel 1
Voorbij Hume, voorbij het scepticisme

 
1. Interpretatie, vertaling en structuur  15
2. Het menselijk begrip.  52
   

Deel 2
Waarheid en vrijheid

 
3. Reconstructie en werkelijkheid. 81

4. Rechtvaardiging. 

100
5. Waarneming en impressies.  115
6. Het menselijk begrip. 130

7. Externaliteit 

166

8. Betekenis.

192
9. Samenhang en mogelijkheid.  198
   
Literatuur  230

Bijlagen. 

235